ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η Alekan προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά βιομηχανικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει βάνες (ασφαλιστικά, ατμοφράκτες, φίλτρα, μειωτές πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, δείκτες ροής κλπ.) καθώς και εξαρτήματα, σωλήνες και συνδέσμους, μανόμετρα και όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται μια σύγχρονη βιομηχανία. Τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας με ευρωπαϊκή πιστοποίηση και με άμεσο χρόνο παράδοσης.

ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ-ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΤΜΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΤΜΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ

ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΒΑΝΕΣ

Control Steam Valve
Φίλτρα Ατμού νερού
Μαχαιρωτή βάνα

ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΑΝΕΣ

ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ

ΜΟΝΩΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ

ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

Μειωτής πίεσης

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ

ΦΛΑΝΤΖΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΟΗΣ

Φλάντζα
nimble_asset_sight-glass100

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΑΝΕΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ

SELF-ACT ΜΕΙΩΤΗΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 177,

Αχαρνές – Αθήνα Τ.Κ. 13677

Τ. 210 24 01 370

info@alekan.gr