ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές.
Ένας ηλεκτρικός ενεργοποιητής τροφοδοτείται από έναν κινητήρα που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ροπή. Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση εξοπλισμού όπως είναι οι βαλβίδες πολλαπλών στροφών.

Πνευματικοί ενεργοποιητές. 
Ο πνευματικός ενεργοποιητής μετατρέπει την ενέργεια που σχηματίζεται από κενό ή συμπιεσμένο αέρα σε υψηλή πίεση, σε γραμμική ή περιστροφική κίνηση.

NKD – Double acting

SP Limit switch box

NAMUR solenoid valve

Monostable ASCO

 Angle seated valve

 

Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 177,

Αχαρνές – Αθήνα

Τ. 210 24 01 370

info@alekan.gr