ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΥ

Οι σύνδεσμοι, τα εξαρτήματα και οι προσαρμογείς επιτρέπουν στα βιομηχανικά μέρη να συνδέονται και να λειτουργούν μαζί σε ένα σύστημα. Ο κύριος σκοπός των εξαρτημάτων είναι να βοηθήσει στην αλλαγή ή τη διακοπή της κατεύθυνσης της ροής του αερίου (ή του νερού).

fittings

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ

Τα διαστολικά είναι εύκαμπτα εξαρτήματα εγκατεστημένα σε ένα σύστημα σωληνώσεων για την αντιστάθμιση διαφόρων κινήσεων, λανθασμένης ευθυγράμμισης και άλλων δυνάμεων. 

Διαστολικό

 

Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 177,

Αχαρνές – Αθήνα

Τ. 210 24 01 370

info@alekan.gr