ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ – ΜΟΝΩΣΗ

Το παρέμβυσμα είναι υλικό στεγανοποίησης που τοποθετείται μεταξύ των συνδετικών φλαντζών για τη δημιουργία στατικής στεγανοποίησης. Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι παρεμβυσμάτων για την επίτευξη στεγανότητας. Επιλέγονται βάσει πολλαπλών παραγόντων όπως θερμοκρασία λειτουργίας/πίεση, τύπος ρευστού που μεταφέρεται από τον αγωγό, τύπος φλάντζας, μέγεθος, βαθμολογία πίεσης, βαθμός υλικού και προδιαγραφές.

Η μόνωση σωλήνων είναι ένα προστατευτικό κάλυμμα σχεδιασμένο να βοηθά στη διατήρηση μιας αποδεκτής θερμοκρασίας για σωλήνες και κάθε ουσία που ρέει μέσω των σωλήνων.

μόνωση

 

Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 177,

Αχαρνές – Αθήνα

Τ. 210 24 01 370

info@alekan.gr