ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

Ένα από τα απαραίτητα εξαρτήματα του δικτύου διανομής είναι οι μειωτές πίεσης γιατί εξασφαλίζουν: την ποιότητα του ατμού, την εξοικονόμηση ενέργειας, την οικονομία των υλικών, τον έλεγχο της θερμοκρασίας, την ασφάλεια.
Η  εγκατάσταση μειωτήρων πίεσης στο δίκτυο διανομής επιβάλλεται για τους παρακάτω λόγους:

  • Καλύτερη ποιότητα ατμού.
  • Οικονομία Υλικών.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Έλεγχος της θερμοκρασίας.
pressure reducing valve
pressure reducing valve
pressure reducing valve

RE1

RE10N

Direct acting pressure reducing valves for steam
Pilot operated pressure reducing valves for steam
Pressure reducing valves with a downstream pressure sensing line for steam
Direct acting pressure reducing valves for air, gases and liquids
Pressure reducing valves with a downstream pressure sensing line for air, gases and liquids

Before adjusting the secondary pressure the green handle must be turned clockwise to relea se the adjust spring No.15 until the handle moves freely. In this position the main valve (4) is closed by the force of the spring No. 6 and the pilot valve (11) is closed by the force of the spring No. 13. When steam enters the valve, part of the steam enters the pilot chamber (X) through the orifice (Y).

To adjust the secondary pressure the handle must be turned counterclockwise. As a result, the adjust spring (15) will be pressed into the bellows (14). The bellows will expand and the pilot valve shaft (47) will open the pilot valve (11). The steam, which has entered the pilot chamber (X) will flow through the pilot valve unit into the chamber above the piston (7). Due to the steam pressure the piston (7) will move downwards and open the main valve (4). Steam will flow towards the secondary side.

Part of the steam, which flows to the secondary side will enter the pressure sensing chamber (Z) through the pressure signal line (D). Due to the pressure influence, the bellows (14) will contract. Depending on the secondary pressure value the force exerted by the bellows and the force exerted by the adjust spring (15) will be balanced and the opening degree of the pilot valve (11) will be adjusted, thus regulating the amount of steam flowing through the pilot valve to the piston. Consequently, the opening degree of the main valve (4) will be also adjusted to regulate the steam flow in the direction of the secondary side maintaining a stable steam flow and steam pressure on the secondary side.

 

Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 177,

Αχαρνές – Αθήνα

Τ. 210 24 01 370

info@alekan.gr