ΑΝΤΛΙΕΣ – ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

Οι μηχανικές ατμο-βαλβίδες χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση συμπυκνώματος, όταν η πίεση ατμού στην εφαρμογή διεργασίας δεν επαρκεί για να ωθήσει το συμπύκνωμα στις γραμμές επιστροφής συμπυκνώματος ή στο δοχείο συμπυκνώματος.

Pumping Traps
Pumping Traps

GLP81 – GL11

  • Small compact ductile cast iron pumping trap GL11 for condensate amounts up to 1 t/hr
  • Ductile cast iron pumping trap GL81 for the recovery of large condensate amounts up to 9 t/hr
  • Steel pumping trap GLP81 for the recovery of large condensate amounts up to 8 t/hr

 

Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 177,

Αχαρνές – Αθήνα

Τ. 210 24 01 370

info@alekan.gr