ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

Οι διαρροές των ατμοπαγίδων του δικτύου μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα δαπανηρές σε επίπεδο ποιότητας του προϊόντος, ασφάλειας και απώλειας ενέργειας. Ο περιοδικός έλεγχος των ατμοπαγίδων αλλά και η σωστή επιλογή της κατάλληλης ατμοπαγίδας εξασφαλίζει την ομαλή και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης σας.   

 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Το τεχνικό μας τμήμα με εμπειρία πολλών ετών αναλαμβάνει την πλήρη αποτύπωση του δικτύου ατμού και συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης σας.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ενεργειακή Διαγνωστική για τον έλεγχο και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Μετά την ενεργειακή διαγνωστική και την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης προτείνουμε εφικτούς τρόπους βελτίωσης και εξοικονόμησης ενέργειας. Σε ένα δίκτυο ατμού μπορούν να γίνουν βελτιώσεις σε πολλές παραμέτρους της παραγωγής όπως:

Περιορισμός θερμικών απωλειών
Περιορισμός υγρασίας του ατμού
Επιστροφή συμπυκνωμάτων

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκπαιδευτικά σεμινάρια και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα δίκτυα ατμού – ρευστών.

 

Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 177,

Αχαρνές – Αθήνα Τ.Κ. 13677

Τ. 210 24 01 370

info@alekan.gr